On-site gas cylinder substitution header

Замяна на газовите бутилки на място

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

On-site gas cylinder substitution

услугата за замяна в мястото на използване съставлява неразделна част от модулните услуги, осигурявани от услугата “СИАД Total Gas Management” (“Пълно управление на газа от СИАД”) и влиза в задълженията на отдела по логистика на СИАД. Нашият персонал се грижи за изпълнението на деликатните операции по замяна на газовите съдове за всички продукти от най-често използваните до най-сложните газове.
Персоналът на СИАД ще се погрижи за свързването на газовите съдове с разпределителната станция на клиента, като извърши серия проверки, като се прави например проверка на уплътнителите и замяната им при необходимост.
Всички операции се извършват при строго спазване на нормативните изисквания за безопасност, съгласно разпоредбите на закона и приложимите нормативни изисквания в самия завод на клиента.
След всяко посещение за замяна на клиента се дава запис от замяната, който съдържа цялата необходима информация за броя и типа на извършените операции. Това се прави или на място от техник или от лице, отговорно за издаването на тези материали от СИАД.