Услуги на място header

Услуги на място

Услуги на място

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Услуги на място

Измежду най-големите групи, работещи в областта на промишлените газове, в продължение на години SIAD е надежден партньор за компании за изграждане на обекти, благодарение както на диверсификацията на продуктовото ни портфолио, така и на увеличената наличност на бутилки и обширната мрежа из целия регион, способна да задоволи всички изисквания.
Заваръчните смеси STARGAS®, резултат от изследвания и над 85 годишен опит в съсредоточени върху клиента операции, са специално разработени за отделните заваръчни процеси.
Освен газовете и смесите, SIAD предлага гама от изключителни продукти и услуги, специално предназначени за строителни обекти с цел премахване на задръстването от морално остарели и непроизводителни практики, които могат да забавят дейностите на обекта и да увеличат работните разходи.

  • Единична отправна точка на национално ниво,

SIAD осигурява единична точка на допир за всички обекти, принадлежащи на дадена компания, с централизирани покупателни решения. Ръководителите на отделните обекти не трябва да се притесняват относно намирането на доставчици на газ и заваръчни материали или лично да договарят цени и условия на доставка, водещо до многобройни преговори и поръчки с различни условия за всеки обект. Това означава, че може да бъде направена една единствена поръчка (в сравнение с многобройните, по-малки, разпокъсани поръчки) с еднакви условия за всички обекти.

  • Мониторинг на бутилките

Предлаганата единствено и само от SIAD услуга се състои от изпращането на клиента месечен отчет за доставените бутилки, подразделени по обект. Благодарение на това клиентът има възможността да следи ежемесечно ситуацията с бутилките си, не само при затваряне на обекта и да предприеме съответните действия, като например в случай на загуба, за незабавно разрешаване на всякакви критични проблеми и избягване на възникване на непредвидени разходи при приключване на работите. Това води до по-голяма прозрачност и спестявания по отношение на наемите.

  • Спестяваща време администрация

Доставките на национално равнище позволяват на клиента да рационализира административното си управление и да получи конкурентна цена. Обобщената фактура ще бъде придружавана също и от потреблението на отделните обекти, включително копия на документите за доставка. Поради това клиентът ще получава единичен, обобщен документ, от който ще може да засече сумите на отделните поръчки.
 

За да откриете подробностите за всички услуги, предлагани за обект, моля вижте каталога.


Site services