Въздух header

Въздух

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Въздух

Технически характеристики Продукт: смес от N2 и O2
Относителна плътност (въздух = 1): 1
Външен вид: безцветен газ
Мирис: газ без мирис
Граници на възпламеняемост: неприложими


Технически характеристики

Въздухът има следните приложения:

  • респирация
  • газова хроматография
  • атомна абсорбция
  • нулев газ при калибриране на контролно-измервателни уреди.

 

Въздухът е окисляващ газ, който поддържа горенето.
За избягването на вредни въздействия, производителите и клиентите трябва да спазват строго указанията за безопасност при съхранение и транспортиране и да се консултират с нашия Информационен лист за безопасност на възудха.

Въздухът се взема от атмосферата чрез аспирационна система. След това той се филтрира и пречиства така, че да е готов за пълнене в бутилки и за доставка до нашите клиенти.

Начините на доставка на въздух и услугите, предлагани на клиентите на СИАД са:

  • транспорт в бутилки и комплекти бутилки
  • проектиране и монтаж на газоразпределителни системи
  • доставка на оборудване за правилно използване на газа
  • помощ и технически консултации за транспортиране, разпределение и използване на газа.

Въздухът също може да се достави:

  • в специални и проверовъчни смеси с различен състав по заявка.

Начини на доставка