Свържете се с нас

Свържете се с нас

Свържете се с нас generico

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Свържете се с нас

Пощенски адрес
СИАД България ЕООД
ул. Амстердам № 4
1528, София
България

Телефон или факс номер
Тел.: +359 02 978 56 36; +359 02 9789568
Факс: +359 02 978 97 87

Е-мейл
За да получите техническа консултация
За да получите търговска информация
За повече информация
За обща информация

PHARMACOVIGILANCE

farmacovigilanzasiad@siad.eu