Oil and gas - header

Нефтопреработване

Contact Us

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Oil and gas - main

Газовете водород, кислород, азот, газовите смеси на СИАД и свързаните с тях технологии се използват в нефтохимическата промишленост за повишаване на производителността и опазването на околната среда, както и за понижаване на производствените разходи.

За да разгледате каталозите на СИАД за нефтохимическата промишленост натиснете тук