Specialty, pure and very pure gases, mixtures - header

Специални газове

Contact Us

Свържете се с нас

+359 2978 56 36

+359 2978 95 68

 

siad@siad.bg

Specialty, pure and very pure gases, mixtures - main

През втората половина на 30-те години на ХХ век изследователите на СИАД започнаха систематични изследвания на процесите в промишленото производство на чист водород чрез електролиза (на вода) и за пречистване на етилен оксид - процеси, които по-късно станаха част от развиващата се италианска химическа промишленост.
Можете да проследите раждането на ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА СПЕЦИАЛНИ ГАЗОВЕ НА СИАД и производството на първите чисти газове и първите пробни смеси, приготвени в Италия като се върнете назад до онези години – преди Втората световна война – и до изследванията на СИАД.

Този най-ранен труд (базиран на точни изследвания и системното им прилагане в производствените процеси) все още представлява фундаментален аспект от философията на нашата компания и с времето и натрупването на опит доведе до създаването на надеждни методи и възможности за бързо адаптиране на производството според търсенето. Потребителите на чисти газове и базови смеси станаха дори още по-взискателни по отношение на качеството.
Първият сертификат – съгласно стандарта ISO 9001 – за системата за управление на качеството за специалните газове СИАД получи през юни 1994 г. Сертификацията постепенно се разшири до всички производствени отдели и клонове на СИАД.
Освен това, от 15 декември 2001 г. научно-изследователската лаборатория на СИАД стана първият и единствен център за калибриране, акредитиран от SIT за изготвяне на газови смеси (SIT Centre No. 143).

Navigation Menu

Чисти и много чисти газове
СИАД изготвя и доставя газове с висока и много висока чистота, които се използват в аналитичните и изследователските лаборатории и за промишлени приложения...
Газови смеси
СИАД е водещ доставчик на богат асортимент от газови смеси, изпълняващи строги и постоянни изисквания, използвани в приложения, свързани с околната среда...
Газове за производство на полупроводници
Технологичните газове на СИАД се използват във всички етапи на производството на полупроводници – от нарастването на единичния кристален...
Редки газове
Редките газове включват благородните газове ксенон, криптон и неон и се срещат в атмосферата в незначителни количества.