Drobečková navigace

Acetylene header

Acetylen

Acetylen

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Acetylene

Acetylen je plyn, který významně přispěl k průmyslovému pokroku; od začátku 20. století se široce používal ve výrobních postupech (svařování autogenem) a oblastech civilních a námořních osvětlovacích systémů (majáky).
Možnost jeho transportu byla po mnoho let technickým problémem vzhledem k jeho vysoké hořlavosti a tendenci k explozivnímu rozkladu.
Řešení tohoto problému bylo nalezeno v pórovité hmotě a SIAD se může přihlásit ke své podstatné roli v tomto směru.

Technické parametry
Produkt: acetylen
Chemický vzorec: C2H2
Čistota: ≥ 99.0%
Relativní hustota (vzduch = 1): 0.9
Vzhled: bezbarvý plyn
Zápach: éterický, nasládlý
Mez hořlavosti ve vzduchu: 2.0 ÷ 82%


Technické vlastnosti


Acetylen se používá v rozmanitých aplikacích spadajících do různých průmyslových odvětví, např.:

  • svařování a řezání (autogen);
  • výroba lampové černi;
  • rozhoření;
  • analýza kovů pomocí atomové absorpční spektroskopie.
Acetylen je vysoce hořlavý a výbušný plyn. Kromě toho může ve vysokých koncentracích způsobit udušení. 

Aby se zabránilo těmto škodlivým jevům, musí výrobci i zákazníci dodržovat přísná bezpečnostní pravidla pro skladování a manipulaci s acetylenem a řídit se naším bezpečnostním listem pro acetylen. 

Výroba acetylenu je založena na reakci vody a karbidem vápníku.

Tato exotermická reakce probíhá ve vlhkých generátorech, které pracují s přebytkem vody, která absorbuje teplo produkované reakcí. 
Na výstupu z reaktoru acetylen prochází vodní promývací věží, kde se ochladí a čistí; pak prochází čistícím procesem, sušícím procesem a nakonec je stlačen do tlakových lahví.

Způsoby dodávky acetylenu a služeb pro zákazníky SIAD zahrnují:

  • doprava v tlakových lahvích a balících tlakových lahví;
  • projekce a instalace systémů distribuce plynů;
  • dodávka zařízení pro správné používání plynů;
  • podpora a technické poradenství v dopravě, distribuci a aplikaci plynů.

Acetylen je rovněž možné dodávat:

  • s třídou čistoty 2.6. 

 


Způsoby dodávky