Drobečková navigace

Argon header

Argon

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Argon

Argon je vzácný plyn, který tvoří 0,93 procent zemské atmosféry.

Vzácné plyny jsou skupinou vzácných plynů, které zahrnují argon, helium, krypton, neon, xenon a někdy i radon. Vykazují velkou stabilitu a extrémně nízkou reakční rychlost.

 

Technické vlastnosti

Produkt: argon

Chemický vzorec: Ar

Úroveň čistoty: ≥ 99,996%

Relativní hustota (vzduch = 1): 1,38

Vzhled: bezbarvý plyn

Zápach: plyn bez zápachu

Limit hořlavosti ve vzduchu: nehořlavý

Další vlastnosti: netoxický a nekorozivní; Vykazuje nízkou tepelnou vodivost a má malou rozpustnost ve vodě

 
 
Technické vlastnosti

Argon se používá v různých aplikacích uvedených dále.

 

Výroba hliníku

Ve výrobě hliníku se argon používá:

 • k náhradě vzduchu nebo dusíku pro vytvoření pomocné inertní atmosféry;
 • pomoc při odstraňování nežádoucích rozpustných plynů během odplyňování;
 • k odstraňování rozpuštěného vodíku a částic z roztaveného hliníku.

 

Výroba a zpracování oceli

 V ocelářském průmyslu se argon používá:

 • k vytěsnění plynů nebo par a zabránění oxidaci;
 • pro dosažení rovnoměrné teploty a homogenního složení mícháním roztavené oceli;
 • pomoc při odstranění nežádoucích rozpustných plynů během odplyňování;
 • jako nosný plyn při stanovení složení vzorku plynovou chromatografií;
 • k vyplachování oxidu uhelnatého a snížení ztrát chrómu v argon-kyslíkovém oduhličování (AOD) používaném během rafinace nerezové oceli.

 

Kovovýroba

 V kovovýrobě se argon používá:

 • k vytvoření inertního plynného štítu při svařování;
 • k vytvoření prostředí bez kyslíku a dusíku při žíhání a válcování kovů a slitin;
 • k oplachování roztavených kovů při eliminaci pórů v odlitcích.

Potravinářství

 • ve vinařství se argon používá k vytváření ochranné atmosféry nad hladinou vína při jeho zrání.

 

Výroba polovodičů

Ve výrobě polovodičů se argon používá:

 • k vytvoření ochranné atmosféry a teplonosného media při růstu krystalů germania a křemíku.

 

Osvětlení

 Ve výrobě osvětlení se argon používá:

 • k plnění baněk žárovek a zářivek;
 • k vytvoření modrého světla v neonových lampách

Argon je nehořlavý, nedýchatelný  plyn.

Aby se zabránilo těmto škodlivým jevům, musí výrobci i zákazníci dodržovat přísná bezpečnostní pravidla pro skladování a manipulaci s heliem a řídit se naším bezpečnostním listem  Material Safety Data Sheet.

Argon, jeden z plynů s největší průmyslovou spotřebou, se komerčně vyrábí technologií separace vzduchu. Tento proces spočívá v separaci komponent obsažených ve vzduchu:

 

 • dusík (78 %)
 • kyslík (21 %)
 • argon (0,9 %)
 • ostatní plyny (0,1 %).

 

Současné výrobní závody představují rozvoj Claude-Lindeho procesu pojmenovaného po francouzském a německém vědci, kteří přispěli k jeho vývoji; při chlazení vzduchu původně použili izoentalpickou expanzi pouze u tlakového poklesu, a později izoentalpickou expanzi s produkcí energie.

 

Provoz zahrnuje dvě kolony nad sebou pracující při různých tlacích, s proudem plynu (stoupajícím) a proudem kapaliny (klesajícím) v rovnováze mezi plynnou a kapalnou fází. Ve směru k vrchu kolony je vzrůstající koncentrace dusíku a ve směru ke dnu vzrůstající koncentrace kyslíku.

 

Argon se získá ve třetí frakcionační koloně, ve které se opakuje destilační proces na směsi kyslík-argon odebíraní ze středního bodu horní kolony.

 

V současných závodech na separaci vzduchu se dosáhlo vysokého stupně automatizace a jejich řízení se provádí počítačem; řídící systém ovládá celý výrobní cyklus a následné fáze distribuce produktu až po skladování a použití.

 

Jednotka byla projektována SIAD MACCHINE IMPIANTI.

Možnosti dodávky argonu a služby dostupné zákazníkům společnosti SIAD zahrnují:

 

 • Přepravu v lahvích, ve svazcích lahví, v kontejnerech nebo do zásobníků
 • Návrh a montáž rozvodů plynu
 • Dodávka zařízení pro správné používání plynu
 • Asistenční a technické poradenství pro dopravu, distribuci a aplikaci plynu.

 

Argon lze dodat také:

 • S čistotou 4.8 - 5.0 – 5.5 – 6.0
 • A jako komponent ve speciálních a kalibračních směsích s různým složením na vyžádání.

Supply modes