Safety in the use of gases header

Bezpečnost při užití plynů

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Navigation Menu

Safety in the use of gases

Nebezpečí spojená s manipulací s plyny a jejich distribucí pocházejí v zásadě z jejich chemických a fyzikálních vlastností a z jejich balení. Je rovněž nezbytné zkoumat systémy a zařízení, se kterými se budou používat, školit pracovníky, kteří s nimi budou pracovat, a věnovat obzvláštní pozornost všem aspektům bezpečnosti. 

SIAD, po dobu více než 80 let vůdčí firma v oblasti průmyslových plynů, může poskytnout všechny tyto nezbytné informace uživatelům a zákazníkům: 
• informace o nebezpečích spojených s plyny; 
• skladování a manipulace; 
• zvládání havarijních situací. 

Pro společnost SIAD Czech spol. s r.o. je prioritním cílem vyrábět a dodávat kvalitní a bezpečné produkty a služby. Systém řízení jakosti a neustálé zlepšování jakosti produktů a služeb je naším základním programem.