Nebezpečí spojená s používáním plynů header

Nebezpečí spojená s používáním plynů

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Nebezpečí spojená s používáním plynů

Nebezpečí spojená s manipulací s plyny a jejich distribucí pocházejí v zásadě z jejich chemických a fyzikálních vlastností a z jejich balení.

 

Chemické vlastnosti
Plyny mohou být inertní, hořlavé, zápalné, toxické a korozívní. Nebezpečí spojená s každou kategorií jsou uvedena dále: 
 

  • inertní plyny: asfyxie (atmosféra se sníženým obsahem kyslíku);
  • zápalné plyny: požár (zápalná atmosféra);
  • toxické plyny: otrava (toxická atmosféra);
  • korozívní plyny: chemické popáleniny.

 

Fyzikální vlastnosti
Plyny v plynném stavu: Jelikož jsou stlačeny v tlakových lahvích na tlak až 200 bar, je riziko exploze reálné vzhledem k tlakové energii, která se může uvolnit při náhlém úniku plynu.

Plyny v kapalném stavu: Plyny jsou kapalné při teplotách hluboko pod 0°C (až -200°C). Kontakt s nimi může způsobit studené popáleniny. Některé zkapalněné plyny jsou pod tlakem a v tomto případě může nebezpečí pocházet jak od tlaku tak chladu.

Balení
Kontejnery běžně používané jsou tlakové láhve a velké tlakové láhve pro stlačené plyny barely a nádrže pro kapalné plyny. Nebezpečí plynoucí z manipulace s těmito kontejnery jsou: 
 

  • jestliže tlakové láhve anebo příslušenství spadnou;
  • vyčnívající předměty;
  • kontakt/vystavení částí těla chladu;
  • vystavení smogu anebo parám;
  • pohyb nádob nebo kontejnerů.