Drobečková navigace

Technická data header

Technická data

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Technická data

Níže uvedené tabulky uvádějí technická data, která mohou být využita k získání hlubšího poznání charakteristik valné části obvykle používaných plynů.

Fyzikální parametry plynů


Výhřevnost a meze hořlavosti hlavních hořlavých plynů


Přepočítávací koeficienty


Vztah mezi hmotností a objemem plynů