Hydrogen bromide header

Bromovodík

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Hydrogen bromide

Bromovodík, HBr, je bezbarvý, toxický, korozívní plyn dopravovaný při tlaku nasycených par 2.200 kPa při 21°C.

Aplikace
V polovodičovém průmyslu se bromovodík používá při:

  • plazmovém leptání polykřemíku.

Kompatibilita materiálů
Kovy: nerezová ocel; uhlíková ocel; Monelův kov. 
Plasty: PTFE; FEP a PFA fluoropolymerní pryskyřice; PVDF. Elastomery: Viton.

Technické vlastnosti: 
Molekulová hmotnost: 80,92
Specifická hmotnost (vzduch = 1) : 2,8
Zápach: velmi dráždivý
CAS registrační číslo: 10035-10-6