Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Chlorine

Chlor, Cl2, je zeleno-žlutý, toxický, nehořlavý, korozívní plyn dopravovaný při tlaku nasycených par 586 kPa při 21°C.

Aplikace
V polovodičovém průmyslu se chór používá:

  • pro plazmové leptání hliníkových a dalších kovových vrstev.

Kompatibilita materiálů
Kovy: nerezová ocel; uhlíková ocel; Monelův kov. 
Plasty: kel-F; PTFE; FEP a PFA fluoropolymerní pryskyřice; Tefzel; Kalrez; PVDF. 
Elastomery: Viton.

Technické vlastnosti: 
Molekulová hmotnost: 70,91
Specifická hmotnost (vzduch = 1) : 2,5
Zápach: pronikavý, dráždivý
CAS registrační číslo: 7782-50-5