Nitrogen for venting and decanting header

Dusík při ovzdušňování a stáčení

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Nitrogen for venting and decanting

Stejně jako u mnoha jiných potravin a nápojů, které jsou citlivé na účinky kyslíku, ztrácí víno při kontaktu se vzduchem některé ze svých charakteristických organoleptických vlastností. Zhoršení kvality vína lze zabránit vstřikováním plynného dusíku do oblasti v horní části skladovacích nádob na víno, přičemž dochází k vytěsnění vzduchu, který je zde normálně přítomen. 
Dusík inhibuje množení bakterií, snižuje škodlivé účinky vlhkosti a chrání potrubní systém před vnější kontaminací. Kromě toho se zvýšením tlaku v horním prostoru nádoby se samotný plyn sám o sobě stává nejbezpečnějším a nejjistějším mechanismem při dekantování nebo při přemísťování vína z jedné fáze do další v procesu výroby vína.

Pomocí dusíku nebo směsi inertních plynů je uskladněný produkt chráněn. Působením plynů je pneumaticky dopravován přes skladovací zásobníky až ke konečnému stáčení do lahví popř. přímo k čepovacímu zařízení. 

Dusík může také odstranit kyslík, který se již rozpustil ve víně. Tuto operaci umožňují „in-line stripery" pro vytěsnování a vytlačování kyslíku, kterými je dusík rozveden v kapalině ve formě mikroskopických bublinek, které pak zachycují přítomný kyslík a další - většinou těkavé - látky.

Zkapalněný dusík může být také použit ve formě přesně dávkovaných kapek k ochraně vína při lahvování před účinky kyslíku obsaženého v prostoru nad kapalinou.