Ethyl chloride header

Etylchlorid

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Ethyl chloride

Etylchlorid, C2H5Cl, je bezbarvý, mírně toxický, hořlavý plyn.

Aplikace
Čistý etylchlorid se používá:

  • jako meziprodukt v různých chemických reakcích;
  • v plynných směsích pro petrochemické aplikace;
  • v plynných smích pro ekologické aplikace.

Kompatibilita materiálů
Kovy: mosaz; nerezová ocel; uhlíková ocel; měď; Monelův kov. 
Plasty: Kel-F, PTFE, polyoxymetylen. 
Elastomery: Buna-S; Buna-N.

Technické vlastnosti
Molekulová hmotnost: 64,52
Specifická hmotnost (vzduch = 1) : 2,23
Zápach : pronikavý, eterický
CAS registrační číslo: 75-00-3