Ethylene Oxide header

Etylenoxid

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Ethylene Oxide

Etylenoxid, C2H4O, je bezbarvý, vysoce toxický, vysoce hořlavý, velmi nestálý, zkapalněný plyn s eterickým zápachem nad 500 ppm.

Aplikace
Čistý etylenoxid se používá:

  • při výrobě sterilizačních plynů na bázi etylenoxidu;
  • jako meziprodukt ve výrobě jiných chemikálií;
  • v kalibračních směsích;
  • jako sterilizační plyn ve výrobě potravin a pesticidů, ve výrobě lékařského spotřebního materiálu.

Kompatibilita materiálů
Kovy: nerezová ocel; uhlíková ocel. 
Plasty: Kel-F, PTFE. 
Elastomery: Buna-N.

Technické vlastnosti
Molekulová hmotnost: 44,05
Specifická hmotnost (vzduch = 1): 1,49
Zápach : eterický
CAS registrační číslo: 75-21-8