Germanium tetrafluoride header

Fluorid germaničitý

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Germanium tetrafluoride

Fluorid germaničitý, GeF4, je bezbarvý, jedovatý, kyselý plyn.

Aplikace
V polovodičovém průmyslu se fluorid germaničitý používá při:

  • implantaci iontů.

Kompatibilita materiálů
Kovy: nerezová ocel; uhlíková ocel, 
Plasty: Kel-F.

Technické vlastnosti: 
Molekulová hmotnost: 148,58
Specifická hmotnost (vzduch = 1) : 5.16
Zápach: pronikavý, česnekový
CAS registrační číslo: 7783-58-6