Fluorid křemičitý (Tetrafluorsilan)

Fluorid křemičitý (Tetrafluorsilan)

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Fluorid křemičitý (Tetrafluorsilan)

Tetrafluorsilan (fluorid křemičitý), SF4, je bezbarvý, vysoce toxický, korozívní, nehořlavý, vysoce reaktivní

Aplikace
Čistý fluorid křemičitý se používá:

  • ve fluorizaci dalších chemikálií.

Kompatibilita materiálů 
Kovy: mosaz; nerezová ocel; uhlíková ocel; měď; hliník; Monelův kov; Inconel. 
Plasty: PTFE; PE. 
Elastomery: Viton; Buna-N; Neopren.

Technické vlastnosti: 
Molekulová hmotnost: 108,05
Specifická hmotnost (vzduch = 1): 3,783
Zápach: dusivý
CAS registrační číslo: 7783-60-0