Drobečková navigace

Helium header

Helium

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Helium

Helium je druhý nejlehčí plynný prvek po vodíku: Jeho molekula je ze všech nejmenší, má nejnižší bod varu ze všech prvků.
Helium se vyskytuje v atmosféře v koncentracích přibližně 5 ppm. Kvůli nízké koncentraci je komerční získávání ze vzduchu neproveditelné. Naštěstí byla nalezena některá ložiska zemního plynu s významným podílem helia. Proto se veškeré komerční helium získává z ložisek zemního plynu; malá část z nich obsahuje helium v koncentracích vyšších než 0,3 % obj. Většina helia ve světě pochází z ložisek zemního plynu nacházejících se v úzkém pásu území Texasu, Oklahomy, Kansasu a na východním úbočí Skaliských hor.

Technické vlastnosti
Produkt: helium
Chemická značka: He
Čistota: ≥ 99.998%
Relativní hustota (vzduch = 1): 0.138
Vzhled: bezbarvý plyn
Zápach: bez zápachu
Mez hořlavosti ve vzduchu: nehořlavý
Další vlastnosti: netoxické, chemicky inertní, pouze slabě rozpustné ve vodě, vysoká tepelná vodivost (5x větší než voda). Při ozáření se nestává radioaktivní; zůstává kapalné až téměř do absolutní nuly, takže se jedná o nejchladnější známou látku.


Technické vlastnosti

Helium se používá v různých aplikacích uvedených dále:

Kapalné helium

Ve zdravotnictví se používá pro chlazení magnetických cívek tomografu v zařízeních pro magnetickou rezonanci.

Plynné helium

Kovovýroba
V kovovýrobě se helium používá:

 • k vytvoření inertního krycího štítu a prevenci oxidace během svařování kovů, jako je hliník, nerezová ocel, měď a slitiny hořčíku, titanu, niklu a kobaltu
 • jako zdrojový plyn ve směsích v laserových technologiích (LaserStar)

Letecký průmysl
V leteckém průmyslu se helium používá:

 • k plnění létacích objektů lehčích než vzduch, tj. vzducholodí, aerostatů / balonů.

Výroba polovodičů
Ve výrobě polovodičů se helium používá:

 • k vytvoření ochranné atmosféry pro růst germaniových a křemíkových krystalů pro tranzistory a lasery.

Elektronický průmysl
V elektronickém průmyslu se helium používá:

 • k vytvoření řízené atmosféry při výrobě polovodičových součástek;

Další aplikace
Další důležité aplikace helia jsou:

 • ve výrobě optických vláken používaných v telekomunikačních kabelech;
 • v chemickém průmyslu, jako nosný, inertní plyn při analýze čistoty a složení chemických sloučenin plynovou, kapilární chromatografií; další aplikací v oboru analytické chemie je rentgenová fluorescence
 • k odhalování netěsností nebo ověřování jejich nepřítomnosti v tlakových nebo vakuových systémech nebo při testování těsnosti potrubí;
 • k plnění meteorologických balonů a sond;
 • při hlubinném mořském potápění jako nosný plyn pro kyslík, k usnadnění dýchání syntetických dýchacích směsí používaných hlubinnými potápěči při vědeckém výzkumu, vyhledávání a vývoji mořských ložisek ropy a zemního plynu.
Ačkoli je helium netoxický a inertní plyn, může ve vysokých koncentracích způsobit dušení z nedostatku kyslíku. 

Aby se zabránilo těmto škodlivým jevům, musí výrobci i zákazníci dodržovat přísná bezpečnostní pravidla pro skladování a manipulaci s heliem a řídit se naším bezpečnostním listem pro helium.

Způsoby dodávky helia a služeb pro zákazníky SIAD zahrnují:

 • doprava v tlakových lahvích, svazcích tlakových lahví a nebo v kontejnerech;
 • projekce a instalace systémů distribuce plynů;
 • dodávka zařízení pro správné používání plynů;
 • podpora a technické poradenství v dopravě, distribuci a aplikaci plynů.

Helium je rovněž možné dodávat:

 • v třídách čistoty 5.0 – 6.0
 • ve svařovacích směsích o různém složení;
 • ve speciálních a kalibračních směsích různého složení na zakázku.

Způsoby dodávky