Welding plants header

Zdroje plynů pro svařování a řezání

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Robotizace svařování

Při využití technologií pro řezání a svařování je velmi důležitý návrh zdroje a provedení distribuční instalace rozvodu plynů. Výběr vhodného zdroje, redukčních stanic a materiálu rozvodu umožňuje zajistit potřebnou čistotu, tlak a průtok plynu pro svařovací nebo řezací stroje. Velmi důležitá je integrita vlastností plynů od zdroje až po vlastní místo užití při dodržení požadovaných parametrů pro zajištění správné funkce zařízení podle specifikace stanovené výrobcem.

Hlavní prvky, které tvoří plynové hospodářství jsou:

 • Tlakové lahve, svazky lahví, kryogenní tanky (nádrže)
 • Potrubní rozvod od zdroje pro skladování plynu až k místu užití
 • Redukční stanice, které regulují a kontrolují tlak plynu.

Pro spolehlivé dodávky laserových plynů slouží redukční stanice, zabraňující kontaminaci plynů okolním vzduchem. Kromě nich firma SIAD zabezpečuje odbornou instalaci plynových rozvodů v měděném nebo nerezovém provedení přesně dle konkrétních potřeb svařovacích a řezacích pracovišť.

Instalace SIAD jsou navrhovány a instalovány na konkrétní zakázku a součástí dodávky jsou i příslušné manuály, technické a bezpečnostní atesty. Respektují se požadavky klienta při zajištění souladu s regulačními kritérii a s požadavky norem a předpisů.

SIAD spolupracuje se zákazníkem i po přejímce, zaškolení obsluhy a uvedení zařízení do provozu. Provádí běžnou, plánovanou údržbu vč. periodických kontrol a zabezpečuje i mimořádné opravy tak, aby byl zaručen nepřetržitý provoz zařízení a požadovaný výkon. SIAD nabízí i komplexní technologický a poradenský servis.

Mechanizace, automatizace, robotizace

Zavádění flexibilních automatizovaných svařovacích robotů pro konkrétní aplikace má za cíl výrazně snížit poptávku po navrhování a stavbu jednoúčelových zařízení pro mechanizaci a automatizaci procesů svařování. Projekty a stavba zařízení pro jedinou aplikaci představuje vysoké náklady. Z tohoto důvodu jsou technicko-ekonomické analýzy prováděny na používání robotů a jejich přidružených periferních zařízení ve srovnání s jednoúčelovými automatizovanými pracovišti.

Některá kritéria pro výběr mezi těmito dvěma řešeními jsou:

 • vyhodnocení nákladů ve vztahu k plánovanému účelu;
 • produktivita ve vztahu k počtu svařovacích jednotek, které se nainstalují na automatizovaného zařízení;
 • výběr svařovacího procesu s cílem definovat hmotnost a rozměry zařízení,
 • geometrie spoje - každý lineární nebo orbitální svar vyžaduje specifické řešení automatizovaného zařízení;
 • množství dislokovaných svarů na součásti ve vazbě na požadované množství robotů a jejich související periferní zařízení

S využitím robotizovaného systému lze provádět racionalizaci výrobních procesů. Je možné získat vyšší kvalitu spoje spolu s drastickým snížením dokončovacích operací. Robotizovaný systém je velmi flexibilní a rychlost programování umožňuje rychlé úpravy, které mají být provedeny k naplnění výrobních potřeb.

SIAD Macchine Impianti – divize ITALARGON disponuje více než 50 lety zkušeností zejména v automatizaci svařování a je schopna navrhnout nejlogičtější technicko-ekonomické řešení pro své klienty. Laboratorní zkoušky jsou prováděny na každé svařované součásti tak, aby se prověřil pro každou jednotlivou aplikaci nejvhodnější způsob svařování, typ zařízení a druh plynové směsi.

Integrace robotů a servisů 
Při manuálním svařování je procento využití pracovního cyklu oblouku do 30%, přičemž většina robotických systémů tento podíl zvýší až na hodnotu 80%. Periferní jednotky usnadňují manipulaci se svařenci a další racionalizaci činností. Zabezpečují přitom i umístění svařence do ideální polohy pro svařování.

Dnes využívané robotizované systémy v průmyslových procesech svařování pro dosažení nejvyšší účinnosti představují integraci potřebných zkušeností a výrobních požadavků, jako jsou:

 • periferní zařízení se skládají z modulárních servo polohovadel s různou kapacitou a konfigurací
 • převod zařízení proměnné délky rozšiřuje robotům akčí oblasti provozu
 • systémy odsávání zplodin a ochranné bariéry pro dosažení souladu s bezpečnostními a zdravotními předpisy
 • umístění maskovacích přípravků pro svařence
 • mimořádně vysoce spolehlivé generátory a svařovací hořáky
 • technické školení personálu, instalace systémů a technická podpora
 • dokumentace a náhradní díly
 • návrhy (lay-out) vlastního konstrukčního oddělení.