Inertization with argon header

Inertizace argonem

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Inertization with argon

Argon může nahradit při ochraně vína některé inertní plyny jako jsou dusík a oxid uhličitý v procesu inertizace s ještě větší účinností. Argon je to nejlepší plyn pro zachování nezměněných charakteristických vlastností vína. Argon je ve víně více rozpustný než dusík, ale méně než oxid uhličitý, proto potenciální jev emulze plynu v kapalině (a následné odstranění látek, které určují rozlišovací aromatické tóny ve víně), je eliminován. 

Argon je těžší než dusík; díky tomu vytváří nad vínem ochrannou vrstvu a poskytuje ještě lepší ochranu před kyslíkem, i kdyby mělo dojít ke snížení tlaku uvnitř skladovacích kontejnerů. Použití argonu pro inertizaci vína umožňuje dosáhnout ještě uspokojivějších výsledků než s plyny, které se dosud v těchto procesech tradičně používaly. 

Argon díky své nižší absorpci v kapalinách omezuje naplynění vína během stáčení do lahví, což je velmi výhodné z hlediska kvality a produktivity, zvláště u šumivých vín. Stručně řečeno, na rozdíl od oxidu uhličitého použití argonu nevede k sycení vína plynem, což je zvláště důležité, a jeho použití v rámci platných norem pro oblast vinařství je povoleno bez jakýchkoli omezení.