Isobutylene header

Isobutylen

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Isobutylene

Izobutylen, i-C4H8, je bezbarvý, hořlavý, zkapalněný plyn se zápachem po svítiplynu.

Aplikace
Čistý izobutylen se používá:

  • v polymerizačních procesech;
  • jako chemický meziprodukt ve výrobě MTBE;
  • ve výrobě kalibračních směsí.

Kompatibilita materiálů
Kovy: mosaz; nerezová ocel; uhlíková ocel; hliník; měď; Monelův kov; 
Plasty: Kel-F; PTFE; PVC; PP; polyamidy; polyuretany. 
Elastomery: Viton; Buna-N.

Technické vlastnosti: 
Molekulová hmotnost: 55,11
Specifická hmotnost (vzduch = 1): 2
Zápach: svítiplyn
CAS registrační číslo: 115-11-7