Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax:      235 097 525

siad@siad.cz

 

Korozivní plyny

Korozívní plyny, jako je bromovodík, chlorovodík a chlór, se používají pro leptání. 

Molekuly chlóru a brómu se používají, protože při kontaktu s kovy tvoří těkavé produkty. Vysoká čistota je nezbytná pro zamezení koroze plynového systému a pro dosažení nejlepších výsledků procesu.