Kryos

Kryos

Contattaci food

Kontakt

Pro více informací nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Kryos

Technické plyny mají při zpracování vína několik použití. Umožňují zvýšit specifičnost a potenciál hroznů pomocí spolehlivých aplikací a jednoduchého řízení. Technologie Kryos je jedním z těchto způsobů: umožňuje chlazení drcených (lisovaných) hroznů v ochranné atmosféře a snížení spotřeby oxidu siřičitého.

Kryos je chladicí systém SIAD pro lisování hroznů, který je řízen PLC se speciálním softwarem. U lisovaných hroznů snižuje teplotu na požadovanou hodnotu, zcela odstraňuje vliv kyslíku, chrání je oxidem uhličitým a přenese je do další fáze zpracování. Hlavní efekt spočívá v přímém kontaktu mezi umělým sněhem (suchým ledem), ochranným plynem a drcenými hrozny, což vede k žádoucí, vysoké výměně tepla a okamžitému ochlazení celé šarže. Doprovodným efektem je minimalizaci mechanického namáhání v důsledku tření na kovových površích, se snížením defektů a s omezením tvorby kalů, které mohou vznikat fermentací pomocí hybridních kvasinek a antioxidantů.

Použití technologie Kryos vykazuje přednosti:

  • přímý kontakt mezi umělým sněhem (suchým ledem), ochranným plynem a drcenými hrozny, což vede k žádoucí, vysoké výměně tepla;
  • okamžité ochlazení celé šarže;
  • minimalizace mechanického namáhání v důsledku tření na kovových površích, snížení defektů a omezení tvorby kalů.

Dodávky suchého ledu zajišťuje SIAD Czech prostřednictvím portálu: www.suchy-led.cz

Katalog

Kryos