Krypton header

Krypton

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Krypton

Krypton, Kr, je bezbarvý, bez zápachu, nehořlavý, inertní plyn.

Aplikace
Používá se ve výrobě žárovkových baněk a zářivek, laserů a tepelně účinných oken.

Kompatibilita materiálů
Kovy: mosaz; nerezová ocel; uhlíková ocel; hliník; zinek; měď; Monelův kov. 
Plasty: Kel-F; PTFE; FEP a PFA fluorované polymerní pryskyřice; Tefzel; Kynar; PVC; polykarbonáty. 
Elastomery: Kalrez; Viton; Buna-N; Neopren; polyuretany. .

Technické vlastnosti: 
Atomová hmotnost: 83,80
Specifická hmotnost (vzduch = 1): 2,899
Zápach: žádný
CAS registrační číslo: 7439-90-9
Kritická teplota: 209,35 K / -63,5°C
Kritický tlak: 54,9 bar
Bod varu: 120,255 K / -152,9°C
Bod tání: 116,55 K / -156,6°C

Odhaduje se, že 30 % energeticky účinných oken prodávaných v Anglii a Německu je plněno kryptonem. V utěsněném izolujícím skleněném okně je asi 19 litrů kryptonu na 1 m2 plochy okna. Použití kryptonu v tepelně účinných oknech (jako náhrada vzduchu nebo argonu) pomáhá v dosažení zvýšené „R“ hodnoty požadované pro splnění nových cílů v energetické účinnosti. V závislosti na aplikaci se argon někdy míchá s kryptonem a existují speciální systémy, které rovněž vyžadují přídavek asi 10 % kyslíku do kryptonu. 

V laserech se krypton používá k dosažení požadované optické vlnové délky v závislosti na aplikaci laseru. Krypton se vždy směšuje s halogenem, typicky s fluorem, pro získání žádoucích charakteristik. Lasery tohoto typu se nazývají „excimerové“ lasery. 

Některé firmy aktivní v průmyslu kosmického výzkumu provádějí experimenty s kryptonem jako zdrojem paliva pro iontové propulzní motory, i když s xenonem se dosahuje lepších výsledků. Výběr propulzního paliva pro elektrické motory je často otázkou kompromisu mezi náklady a efektivitou neboť cena xenonu je běžně 10x vyšší než kryptonu. 

Krypton se někdy používá v uzavřených halogenových předních světlech, jejichž světelný výkon je až dvakrát vyšší než u standardních žárovkových světlometů. 

Halogenová uzavřená světla zvyšují světelný výkon u dálkových světlometů až na 150.000 cd. Specifikace u potkávacích světel zůstávají stejné - 8.000 až 20.000 cd na světlomet. Výhodou halogenových světel je, že poskytují podstatně více světla při stejné spotřebě energie a snižují spotřebu energie při zachování stejného světelného výkonu jako nehalogenové lampy. Halogenová světla jsou v zásadě žárovky s řadou menších rozdílů, které umožňují, aby jejich vlákna žhavila při vyšší teplotě a poskytovala tak jasnější světlo. Vlákno halogenového světla žhaví při vyšší teplotě, protože je nepatrně slabší, má vyšší účinnost a dává intenzivnější a „bělejší“ světlo než „žluté“ žárovky. 

Wolframová vlákna u obou druhů světel jsou v inertní atmosféře: argon nebo dusík nebo jejich směs. Modernější světla však obsahují asi 1 % halogenového plynu (bromu, chloru, fluoru, jodu nebo astatu) a podstatné množství kryptonu. 

Krypton obvykle zvyšuje tlak v baňce, pomáhá potlačovat vypařování vlákna a halogen v atmosféře baňky iniciuje “čistící” cyklus slučováním s odpařeným wolframem a jeho zpětným ukládáním na vlákno. Bohužel tento cyklus není nepřetržitý. Wolfram není ukládán zpět na vlákno do přesně stejného místa, ze kterého se odloupl, takže některá místa na vlákně se zeslabují a nakonec selžou. Aplikace a koncepce jsou stejné pro bytové žárovky, jako je řada “Watt Mister” od GE. 

Typické komponenty směsi, kromě argonu, kryptonu a dusíku, mohou být metylbromid, metylenbromid, bromovodík a metyljodid, které poskytují nezbytnou halogenovou složku.