Methane header

Metan

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Methane

Metan, CH4, je bezbarvý, bez zápachu, hořlavý plyn.

Aplikace
Čistý metan se používá:

  • jako referenční bod v kalorimetrických měřeních;
  • jako plynný getr v ionizačních komorách a detektorech;
  • ve výrobě kalibračních směsí používaných v průmyslu zemního plynu;
  • ve výrobě kalibračních směsí používaných v petrochemickém průmyslu;
  • ve výrobě kalibračních směsí používaných v průmyslové hygieně;
  • ve výrobě kalibračních směsí používaných v ekologických aplikacích.

Kompatibilita materiálů
Kovy: mosaz; nerezová ocel; uhlíková ocel; hliník; zinek; měď; Monelův kov. 
Plasty: Kel-F, PTFE, PVC, polyuretany, PP, PE, polyamidy. 
Elastomery: Hypalon; Buna-N, neopren.

Technické vlastnosti: 
Molekulová hmotnost: 16,04
Specifická hmotnost (vzduch = 1): 0,555
Zápach: žádný
CAS registrační číslo: 74-82-8