Metyl bromid header

Metyl bromid

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Metyl bromid

Metyl bromid, CH3Br, je bezbarvý, vysoce toxický, hořlavý, zkapalněný plyn se zápachem podobným chloroformu.

Aplikace
Čistý metyl bromid se používá:

  • jako fumigant;
  • v různých chemických reakcích;
  • ve výrobě kalibračních směsí pro aplikace v průmyslové hygieně a ekologii;

Kompatibilita materiálů
Kovy: nerezová ocel; uhlíková ocel. 
Plasty: Kel-F, PTFE. 
Elastomery: Viton.

Technické vlastnosti: 
Molekulová hmotnost: 94,94
Specifická hmotnost (vzduch = 1): 3,355
Zápach: podobný chloroformu
CAS registrační číslo: 74-83-9