Metyl chlorid header

Metyl chlorid

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Metyl chlorid

Metyl chlorid, CH3Cl je bezbarvý, toxický, hořlavý, zkapalněný plyn s eterickým zápachem.

Aplikace
Čistý metyl chlorid se používá:

  • jako složka plynných směsí pro průmyslovou hygienu;
  • pro měření a regulaci v petrochemickém průmyslu;
  • v různých chemických reakcích;
  • ve výrobě kalibračních směsí.

Kompatibilita materiálů
Kovy: mosaz; nerezová ocel; uhlíková ocel; měď. 
Plasty: Kel-F, PTFE. 
Elastomery: Viton.

Technické vlastnosti: 
Molekulová hmotnost: 50,49
Specifická hmotnost (vzduch = 1): 1,784
Zápach: eterický
CAS registrační číslo: 74-87-3