Replacement of HCFCs header

Výměna zakázaných chladiv na bázi HCFC

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax:      235 097 525

siad@siad.cz

 

Replacement of HCFCs

Které chladivo musí být nahrazeno?

To znamená, že tisíce zařízení, která pracují s tímto plynem R-22, musí být vyřazena nebo převedena na plyny nepoškozujícími ozonovou vrstvu. Chladiva nabízená SIAD Czech představují kompletní řadu povolených chladiv na bázi HFC, která nepoškozují ozonovou vrstvu a jeich použití představuje nejjednodušší, nejefektivnější možnost dovybavení stávajících i budoucích zařízení a potřeb v souladu se stávajícími i očekávanými právními předpisy.