Neon header

Neon

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Neon

Neon, Ne, je bezbarvý, bez zápachu, nehořlavý, inertní plyn.

Aplikace
Neon je běžně známý jako plnící plyn barevných neonových pouličních reklam; další použití neonu zahrnují doutnavky jako vizuální indikátorová zařízení, regulace napětí a jako složka plynných směsí pro lasery.

Kompatibilita materiálů
Kovy: mosaz; nerezová ocel; uhlíková ocel; hliník; zinek; měď; Monelův kov. 
Plasty: Kel-F; PTFE; FEP a PFA fluorované polymerní pryskyřice; Tefzel; Kynar; PVC; polykarbonáty. 
Elastomery: Kalrez; Viton; Buna-N; Neopren; polyuretany.

Technické vlastnosti: 
Atomová hmotnost: 20,18
Specifická hmotnost (vzduch = 1): 0,696
Zápach: žádný
CAS registrační číslo: 7440-01-9
Základní izotopy: 20, 21, 22
Kritická teplota: 44,45 K / -228,7°C
Kritický tlak: 27,2 bar
Bod varu: 27,25 K / -245,9°C
Bod tání: 24,35 K / -248,8°C

Neon je všeobecně znám jako plnící plyn v barevných venkovních neonových reklamách. Jeho další použití zahrnuje doutnavky v optických indikátorových přístrojích, regulace napětí a lasery. V kombinaci s dalšími plyny nachází neon stále větší uplatnění ve speciálních výbojkách. Neon se rovněž používá ve směsích pro jiskrové komory využívané ve výzkumu atomových částic. 

Kapalný neon má unikátní vlastnosti mezi ostatními nízkoteplotními kryogenními kapalinami v tom, že jeho latentní výparné teplo je téměř dvakrát větší než helia a 20x větší než vodíku. Ze všech atmosférických plynů má rovněž nejvyšší poměr plyn / kapalina 1445 : 1, což znamená, že z 1 litru kapaliny se získá 1.445 litrů plynu (při pokojové teplotě). V kosmickém programu se kapalný neon používá jako chladivo pro ultrasenzitivní infračervená zobrazovací a detekční zařízení.