Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Normal Butane

N-Butan, C4H10, je bezbarvý, hořlavý, narkotický zkapalněný plyn bez zápachu.

Aplikace
Čistý n-butan se používá:

  • v atomové absorpci pro analýzu prvků jako přístrojový plyn;
  • pro měření a regulaci v petrochemickém průmyslu;
  • v optické spektrometrii jako přístrojový plyn;
  • jako složka kalibračních plynných směsí při monitoringu životního prostředí a plynných směsí pro průmyslovou hygienu;
  • jako pohonná látka;
  • jako rozpouštědlo.

Kompatibilita materiálů
Kovy: mosaz; nerezová ocel; uhlíková ocel; hliník; zinek; měď; Monelův kov; 
Plasty: Kel-F; PTFE; PVC; PP; polyuretany; polyamidy;
Elastomery: Buna-N; Neopren; Hypalon.

Technické vlastnosti
Molekulová hmotnost: 58.12
Specifická hmotnost(vzduch = 1): 2.10
Zápach: bez zápachu
CAS registrační číslo: 106-97-8