Gases header

Plyny

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Gases

Při výrobě řady dílů a materiálů potřebných v automobilovém průmyslu je nezbytný široký sortiment průmyslových plynů. Produkty firmy SIAD mohou značně zvýšit kvalitu, snížit množství odpadů, zvýšit produktivitu a přispívat ke zlepšení životního prostředí.

Dusík
Dusík se používá:

 • při tepelném zpracování pro kalení a zušlechťování oceli
 • k vytvoření ochranné atmosféry v nádržích na skladování automobilových barev a chemikálií
 • jako pohonná látka při vtlačování plastů do formy ("posílení reakčního vstřikovacího tlaku") při výrobě plastových nárazníků a palubních desek
 • při výrobě plochého skla a bezpečnostního skla
 • při kryogenním mletí (drcení) pneumatik.

Kyslík
Kyslík je používán:

 • při tavení šrotu, zušlechťování oceli a vyhřívání pecí pro přehřívání ocelových desek
 • při řezání, svařování a pájení kyslíko-acetylénovým plamenem
 • při výrobě ethylenoxidu, který se následně přeměňuje na ethylenglykol – základní složku nemrznoucích směsí.

Helium
Helium se používá při testech těsnosti chladičů a vstřikovacích čerpadel.

Vodík
Vodík se užívá:

 • v žíhacích pecích při zpracování oceli v redukční atmosféře
 • během výroby zapalovacích svíček, při jejich tepelném zpracování, aby se keramický izolátor pevně spojil s kovem a konečný výrobek byl čistší a jasnější
 • pro vývoj čistších paliv o novém složení pro automobily.

Argon
Argon je používán:

 • při svařování karoserií a jejich vnějších rámů a vzpěr metodami tavíce se a netavící se elektrodou (TIG-WIG, MIG/MAG)
 • v řadě aplikací pro výrobu reflektorů pro dopravní prostředky
 • při výrobě airbagů pro trhy v USA a Evropě.

Vzácné plyny
Krypton, xenon a neon jsou užívány výrobci automobilových světlometů pro zajištění jasných světel o vysoké jakosti a dlouhodobé výkonnosti. Nejnovější inovací v automobilových předních světlech jsou obloukové výbojové světlomety (tzv. "xenony").

Speciální plyny
SIAD nabízí široký sortiment plynných směsí pro ekologické kalibrace, nulové plyny a analytické podpůrné plyny používané při monitorování a testování emisí automobilů.