Aplikace header

Aplikace

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Aplikace

Průmyslové plyny a související technologie hrají klíčovou roli ve výrobě mnoha komponent osobních a nákladních automobilů. S růstem automobilového průmyslu se zvyšuje spotřeba argonu, dusíku, kyslíku, helia a speciálních plynů, jako je dichlorsilan, které se používají při výrobě automobilových materiálů a dílů. SIAD nabídka plynů a směsí pro automobilový průmysl zahrnuje:

  • kompletní sortiment plynů a technologií pro svařování a řezání;
  • plynné směsi pro ekologické kalibrace, nulové plyny (plyny s koncentrací nečistot pod prahem stanovitelnosti) a související podpůrné plyny pro výrobce motorových vozidel (emisní osvědčení);
  • dusík, kyslík, argon, vodík a související technologie pro výrobu a zušlechťování kovů používaných v řadě automobilových dílů;
  • vodík pro vývoj čistších paliv o novém složení pro automobily;
  • kapalný dusík rychle zmrazuje pneumatiky a další gumový odpad, takže se dají drtit a recyklovat do asfaltových krytin a tvarovaných gumových produktů;
  • vzácné plyny – xenon, neon a krypton – pro výrobu technologicky pokrokových předních světlometů a automobilových skel;
  • SECUR PNEUS®, plynná směs vyvinutá SIAD pro huštění pneumatik.

Technologie svařování a řezání, kde se uplatňují při výrobě motorových vozidel, přívěsů a návěsů technické plyny jsou:

Z aplikací plynů lze uvést např.