Metal fabrication in the automotive industry header

Výroba a montáž v automobilkách

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Metal fabrication in the automotive industry

Karosérie
V montážních závodech se používá argon a oxid uhličitý při svařování automobilových karoserií. Kromě toho se argon používá při svařování rámu a komponent závěsného systému. Helium se občas používá při svařování nerezové oceli (i když je dražší), protože zajišťuje lepší vzhled, svařovací kadenci a penetraci.

Chladiče
Argon se používá při svařování vnějších rámů a podpěr. Těsnost chladičů se testuje použitím helia.

Palubní deska
Svařovací plyny se používají při svařování montážních podskupin (ocelové rámy podpírající sloupek volantu, odkládací skříňku a další komponenty) palubních desek. Tento MIG svařovací proces používá argon a oxid uhličitý jako ochranné plyny, čímž se výrazně snižují náklady, zlepšuje kvalita svarů, snižuje produkce dýmů a zvyšuje produktivita.

Sedadla
Rámy sedadel se svařují dohromady použitím technologie ochranné atmosféry argonu a oxidu uhličitého.