Glass applications in the automotive industry header

Sklářská výroba pro dopravní prostředky

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Glass applications in the automotive industry

Přední světla
Výrobci automobilových světel používají krypton, xenon a neon při výrobě vysoce kvalitních světel s jasnou a dlouhodobou svítivostí. Nejdříve se aplikuje vakuum a pak se naplní inertní plyn. Argon se používá v mnoha aplikacích automobilových světel.

Zadní světla
Platí totéž, co pro výše diskutovaná přední světla, s výjimkou "kyklopů" – středních brzdových světel uprostřed zadní části moderních automobilů, kde je jasná červená "varovná" záře tvořena neonem.

Okna
Výrobci skel používají dusík a vodík v pecích na plavené sklo, kde se vyrábějí ploché tabule velmi čirého a pevného skla. Použitím nové technologie s kyslíkovým hořákem se sklo taví účinněji a za produkce méně emisí.

Čelní skla
Bezpečnostní sklo o dvou vrstvách je netříštivé díky vrstvě plastu mezi oběma skly. Dusík ofukuje dvě tabule během ohřevu při ohýbání takže při následné možné havárii neodletují úlomky ostrého skla.