Cement header

Výroba stavebních hmot

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Cement

Výroba cementu se vyznačuje požadavky na vysokou tepelnou účinnost výrobního procesu.

Použití kyslíku ve spalovací fázi při výrobě cementu umožňuje použití velkého množství alternativních paliv, přičemž výrobní kapacita i tak zůstává beze změny.

Nahrazování fosilních paliv alternativními je nejen světovým trendem, ale je i ekonomicky nezbytné. Alternativní paliva nedosahují kvalit uhlí, zemního plynu nebo TTO. V každé cementárně se s těmito proměnlivými parametry (především nerovnoměrná výhřevnost, která negativně ovlivňuje teplotu plamene v rotační peci) lze vyrovnat tak, že do plamene prostřednictvím primárního vzduchu se přidává kyslík. Praxí získané hodnoty prokázují, že tato inovace má smysl: lze ušetřit značné množství černého uhlí a rovněž se sníží množství zpoplatněných emisí CO2. Podíl alternativních paliv je tak možné zvýšit.

Celá procedura je jednoduchá: ze zásobního tanku je dopravován kyslík přes výparník a regulátor průtoku do hořáku rotační pece. Přidáváním kyslíku se eliminují provozní problémy – nestabilní výpal, prodloužení plamene a vytváření nálepků v systému.

Výroba betonu

Betonování za horkého počasí může způsobovat řadu problémů, pokud nebudeme kontrolovat teplotu čerstvého betonu. Mezi takové problémy patří pokles pevnosti v tlaku a trvanlivosti betonu, tvorba trhlin vlivem pnutí při ochlazování a nerovnoměrnost povrchu betonu. Týká se to hlavně masivních konstrukcí z betonu, u kterých je tloušťka stěn větší než 1 m, staveb jako mosty, dálniční křižovatky, přehrady, elektrárny, tunely, sportovní stadiony a podobně.

Maximální teplota betonu při jeho zpracování nesmí přesáhnout definovanou mez. Hodnota se může lišit podle typu stavby, ale chlazení se při vysokých okolních teplotách stává nutností. Chlazení betonu se doporučuje v případech, kdy je teplota vzduchu vyšší než 25 st.C, relativní vlhkost vzduchu je menší než 40% a také když rychlost větru překračuje 4,5 m/s.

Řízení teploty má u čerstvého betonu zásadní význam. Chlazený beton zkapalněným dusíkem je zárukou vyšší bezpečnosti, zárukou zachování špičkových parametrů betonu. Technologie se používá při betonování za horkého letního počasí nebo při silném větru. Zpomaluje vytvrzovací proces při přepravě, ale i po vlastním uložení betonu. Představuje spolehlivý systém chlazení bez použití ledu. Nemá proto vliv na poměr cementu a vody.