Chemical and pharmaceutical header

Chemie a farmacie

Chemie a farmacie

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Chemical and Pharmaceutical

SIAD, který využívá původního know-how a vlastních zkušeností z oblasti průmyslových plynů, z používání produktů a technologií, je schopen pomoci zákazníkům z chemického průmyslu k redukování nákladů, ke zvýšení produktivity a dosažení požadavků k ochraně životního prostředí.

K prohlédnutí katalogu SIAD pro chemický průmysl klikněte zde

 

 

 

Navigation Menu

Aplikace
In the chemical and pharmaceutical industry, gases are used for several applications, as described below.
Plyny
Nitrogen is used in a variety of applications in the chemical and petrochemical industries, as follows...