Chemical and pharmaceutical header

Chemie a farmacie

Chemie a farmacie

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Chemical and Pharmaceutical

Výroba chemických látek a chemických přípravků je jedním z nejvyspělejších a nejrychleji se vyvíjejících průmyslových odvětví a zaujímá v hospodářství České republiky důležitou pozici. V chemickém průmyslu silně dominuje výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách (tzn. základní petrochemický průmysl, výroba anorganických a organických chemikálií a polymerů). 

Farmacie, produkce léků zaznamenala nebývalý rozmach a v současnosti představuje průmyslový sektor s vysokou přidanou hodnotou patřící mezi high-tech obory. V širokém portfoliu české farmacie se ponejvíce vyskytují generické léčivé přípravky – především antiastmatika, cytostatika, imunosupresiva, hypolipidemika, antihypertenziva aj., dále také volně prodejné léky, účinné farmaceutické látky a rostlinné extrakty.

SIAD, který využívá původního know-how a vlastních zkušeností z oblasti průmyslových plynů, z používání produktů a technologií, je schopen pomoci zákazníkům z chemického a farmaceutického průmyslu k redukování nákladů, ke zvýšení produktivity a dosažení požadavků k ochraně životního prostředí.

Navigation Menu

Aplikace
In the chemical and pharmaceutical industry, gases are used for several applications, as described below.
Plyny
Nitrogen is used in a variety of applications in the chemical and petrochemical industries, as follows...