Gases header

Plyny

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Gases

Dusík
Dusík je užíván v různých aplikacích chemického a petrochemického průmyslu jako např:

  • Inertizace reaktorů, skladování polotovarů a ochrana potrobí a rozvodů;
  • Tepelná regulace chemických reakcí;
  • Mletí v inertní atmosféře a mikronizace;
  • Kryodrcení;
  • Katalytická regenerace;
  • Extruze (vytlačování) a lisování plastů.

Oxid uhličitý
Oxid uhličitý je používán v inertizačních procesech a v superkritické formě jako rozpouštědlo pro extrakci kofeinů, aromat a esencí ke změně stavu pevných a tekutých organických sloučenin.

Vodík
Vodík je používán v petrochemickém průmyslu pro výrobu benzínu a v chemickém průmyslu pro výrobu čpavku a metanolu, hydrogenaci nejedlých olejů a pro katalytickou regeneraci.

Kyslík a ozon
Kyslík je užíván v biologických čističkách odpadních vod procesem (MIXFLO® system).
Ozon je používán jako podpůrný prostředek k okysličování organických a anorganických makromolekul, ve spojení se zpracováním pitné vody, u odpadních vod v provádění dezinfekce a čistění potrubí.