Other applications header

Ostatní aplikace

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Other applications

Regenerace katalyzátoru
Regenerace vyčerpaných katalyzátorů se provádí buď na místě v závodě uživatele nebo odstraněním spotřebovaného materiálu a jeho následnou likvidací. 

Tvarování plastů v plynné atmosféře
SIAD nabízí řešení pro vysokotlaké tvarování speciálních plastů, které umožňuje komplexní zpracování a šetří materiály. Jako tlakový plyn se používá dusík. 

Použití dusíku při extruzi a tvarování plastů
Plynný dusík používaný v technologii Laminární barieryTM odstraňuje vlhkost a kyslík pocházející ze vzduchu v extruzních a tvarovacích procesech; tím se dosáhne významného kvalitativního zlepšení a snížení produkce odpadů během výrobního procesu. 

Stripování plynů
Použití plynného dusíku jako stripovacího (vytěsňovacího) plynu zaručuje účinné odstranění (až 90 %) plynů rozpuštěných v kapalinách při minimální spotřebě dusíku. 

Ozón pro oxidační reakce 
Použití ozónu umožňuje oxidovat organické a anorganické makromolekuly, které se jinak oxidují jen obtížně. Rovněž se používá při úpravě pitné vody a čištění odpadních vod jako desinfekční a čistící činidlo. 

Kyslík při čištění vody 
Čistý kyslík zlepšuje účinnost biologických čistíren odpadních vod; SIAD, díky vyvinutému Mixflo® systému, je vůdčí firma na trhu v oblasti plánování a projektování modernizace stávajících závodů.