Inertization header

Inertizace

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Inertization

Vytvoření inertního prostředí v reaktorech, skladovacích nádržích a potrubí je účinný systém prevence vzniku potenciálně explozivní atmosféry, který zahrnuje zředění látek podporujících hoření (kyslík přítomný ve vzduchu) inertními plyny, jako je dusík, argon a oxid uhličitý. 

Nejnovějším předpisem je legislativní výnos č. 233 z 12. 6. 2003, který se týká bezpečnosti dělníků ohrožených vystavením explozivní atmosféře a který v "bodě I" ukládá povinnost prevence vzniku explozivní směsi plynů přímo zaměstnavateli. 

Použití inertních plynů, zejména dusíku, v závodech, kde jsou přítomny hořlavé produkty, zaručuje bezpečnost a splnění platných právních norem a nařízení. 

SIAD nabízí analyzátor kyslíku certifikovaný ATEX v kombinaci s systémem dusíkových emisí v rámci svého zařízení: Laminární barieraTM, nabízející ochranu otvorů a průlezů. 

Technologie Laminární barieryTM je účinnou metodou prevence vstupu vzduchu do reaktorů, která zaručuje zbytkový obsah kyslíku pod 5 % (v systémech s vysokou turbulencí není možné zaručit zbytkový obsah kyslíku pod 9 %).