Lyophilization header

Vakuové vymražování (lyofilizace)

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Lyophilization

Vakuové vymražování, lyofilizace je metoda sušení vlhkých materiálů. Využívá se při sušení potravin a záchraně archiválií, tedy knih a dokumentů, ale především ve farmaceutickém a biotechnologickém výzkumném a průmyslovém měřítku k výrobě kosmetických přípravků nebo medikamentů, např. suchých injekcí.

Postup je založen na sublimaci zmrzlé vody při nízkém tlaku a teplotě. Jeho výhoda spočívá v tom, že při ní nedochází k přímému přechodu vody z kapalného do plynného skupenství, což je v mnohých případech příčina poškození sušeného materiálu. Tato technologie je využívána pro materiál, které nesnese vyšší teploty, jako například bakterie nebo buňky.

Použití kapalného dusíku v lyofilizačních procesech zvyšuje flexibilitu zpracovatelských závodů a současně umožňuje zkrátit výrobní časy.