Closed circuit grinding header

Drcení v uzavřeném okruhu

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Closed Circuit Grinding

Nebezpečí vzplanutí nebo výbuchu je reálné v mlýnech, kde se melou a drtí plasty, cukr, celulóza, síra nebo hliník. 

Rizikový faktor se zvyšuje s jemností produkovaných prachů a s teplotou generovanou v mlecím zařízení. Teploty dosahované uvnitř mlýna se mohou pohybovat od 40 do 80°C a jemné prášky, který se hromadí v prostorách provozu, kde se provádí filtrace a čištění, mohou snadno dosáhnout ideálních podmínek pro vzplanutí až k mezi výbušnosti.. 

Efektivní způsob, jak se vyhnout vzplanutí nebo výbuchu uvnitř mlýna, je provozovat mlýn v inertní atmosféře v uzavřeném okruhu. Průtok dodávaného dusíku je regulován řídícím systémem, který kontinuálně měří koncentraci kyslíku přítomného v systému.