Pneumatická doprava a míchání header

Pneumatická doprava a míchání

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Pneumatická doprava a míchání

Hořlavé materiály (kody ATEX dle směrnice 94/9/ES) 
 Pomocí dusíku je možné provádět pneumatickou dopravu a míchání různých jemných, hořlavých materiálů (granule, prášky) v bezpečných podmínkách. Je třeba dosáhnout koncentrace kyslíku tak, aby byla udržována pod potřebnou úrovní LOC (Limitní obsah kyslíku). U většiny organických prachů je limitní obsah kyslíku kolem 10%, ale může být i nižší, v extrémních případech i kolem 7%.

Biologicky rozložitelné a oxidující látky 
 S požadavkem na vyšší tvanlivost produktů nedílně souvisí nezbytnost vytěsnění kyslíku z výrobků a nebo snižovat jeho koncentraci na velmi malou úroveň. 
Toho je dosaženo tak, že je nahražován vzduch obsahující kyslík čistým dusíkem. V ideálních podmínkách zůstávají pak organické vlastnosti výrobků nedotčeny a jejich kvalita se rovná originálu: chuť, aroma a organoleptické vlastnosti zůstanou beze změny

 

Hygroskopické výrobky 
 U těchto výrobků rovněž platí, že dusíkem namísto vzduchu lze dosáhnout u hygroskopických produktů dokonalého promíchání a minimální vlhkosti.

Produkty, které vyžadují řízené teploty 
U některých specifických aplikací, typicky v potravinářském odvětví, je požadavek na kontrolovanou teplotu během procesu míchání. V takových případech mohou se používá dusík v obou fyzikálních formách: plynný dusík jako zdroj mechanické energie pro vlastní promíchávání a jako tekutý dusík s cílem snížit a kontrolovat teplotu