Thermoregulation of chemical reactions header

Termoregulace chemických reakcí

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Thermoregulation of chemical reactions

V současné době je syntéza aktivních složek nebo speciálních chemických sloučenin v chemicko-farmaceutickém průmyslu spojena se vzrůstajícími požadavky na dosažení extrémně nízkých teplot (až -100°C), po nichž následují fáze , kdy je nutné zahřát směs, ve které probíhá syntéza, až na +150°C. .

Schopnost přesně řídit a udržovat tyto teploty nejen zlepšuje jakost a čistotu konečných produktů, ale především zaručuje vyšší bezpečnost při průběhu exotermních reakcí. 

Kapalný dusík s bodem varu -195°C při atmosférickém tlaku je nepochybně nejlepším prostředkem k dosažení tak nízkých teplot. Následkem toho nejvíce inovační termoregulační systém zaručující nejlepší výsledky je takový, který používá jako kapalné chladivo kapalný dusík s následujícími výhodami:

  • přesně řízená teplota;
  • vyloučení tepelných šoků;
  • možnost použití i v reaktorech vyložených sklem;
  • vysoká tepelná kapacita;
  • široký rozsah pracovních teplot při použití jediného kapalného chladiva (-100 až +150°C).