Gases header

Plyny

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Gases

SIAD nabízí pro elektrotechniku široký sortiment plynů a směsí, které v kombinaci s odpovídajícími technologiemi SIAD přinášejí zvýšení produktivity, úsporu výrobních nákladů a zlepšení v ochraně životního prostředí. Nejvíce využívanými plyny jsou dusík a oxid uhličitý.

Dusík
Pájení v ochranné atmosféře dusíku přináší mnoho benefitů, značné úspory na výrobních nákladech zvýšením produktivity, významnou redukci nákladů na opravné pájení a na spotřebu pájek, pájecích past a tavidel, rovněž tak snížení počtu, velikosti a závažnosti pájecích vad.

Oxid uhličitý
Pro nízkoteplotní enviromentální kryotestování zkapalněným oxidem uhličitým, tryskání suchým ledem a pro kontrolu pH odpadních vod plynným oxidem uhličitým z průmyslových čističek je využití oxidu uhličitého v plynné, kapalné i tuhé formě efektivním řešením.