Pájení v ochranné atmosféře header

Pájení v ochranné atmosféře

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Pájení v ochranné atmosféře

SIAD nabízí použití dusíku a patentovaných technologií při pájení vlnou a pájení přetavením v inertní atmosféře, čímž se snižuje nebo eliminuje nutnost čištění, tvorba okují a zmetků. 
Použití dusíku poskytuje následující výhody:

  • eliminace čištění desky spojů chlorovanými/fluorovanými uhlovodíky (CFC);
  • významně potlačená tvorba okují;
  • zlepšená kvalita pájeného spoje;
  • snížená spotřeba pájky a tavidla;
  • méně závad na desce; pájení v inertní atmosféře rovněž nabízí možnosti významného snížení nákladů.