Pájení vlnou header

Pájení vlnou

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Pájení vlnou

Použití dusíku místo vzduchu v pájecí atmosféře může významně zlepšit výsledky procesu pájení vlnou s následujícími výhodami:

 • nižší provozní náklady;
 • lepší smáčení a zaplnění otvorů i na nejmenších komponentách;
 • potlačení tvorby můstků a přetoků;
 • menší nároky na čištění a údržbu zařízení;
 • pracovníci méně vystaveni toxickým těkavým látkám;
 • větší flexibilita v návrhu desky;
 • optimální proces pájení vlnou bez nutnosti čištění;
 • zlepšená kvalita využitím patentovaných postupů a zařízení;
 • menší spotřeba pájky;
 • snížení nebo úplná eliminace tvorby okují;
 • méně poruch, údržby a variability procesu.