Lead tinning header

Pocínování přívodů

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Lead tinning

Dusík se používá k inertizaci povrchu lázně s pájkou, do které se ponořují elektronické komponenty pro pokrytí jejich přívodů pájkou.
Dusík brání oxidaci pájky a zaručuje souvislé hladké pokrytí. Výhody pocínování přívodů zahrnují:

  • potlačení tvorby přetoků a visících zbytků na koncích přívodů;
  • rychlejší smáčení;
  • menší tvorba můstků na přívodech komponent s malou pájecí mezerou;
  • rovnoměrnější pokrytí pájkou;
  • potlačená tvorba okují.