Dry box storage of assembled electronic components header

Skladování komponentů v sušícím boxu

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Dry box storage of assembled electronic components

Skladování sestav elektronických komponent v dusíkové atmosféře brání kontaminaci vlhkostí, kyslíkem a dalšími cizími látkami, zajišťuje vysokou kvalitu konečných výrobků.