Low temperature environmental testing header

Nízkoteplotní testování tištěných spojů

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Low temperature environmental testing

Při testování v prostředí nízkých teplot nebo za kryogenních podmínek se používá kapalný dusík nebo kapalný oxid uhličitý k testování hotových desek tištěných spojů z hlediska jejich schopnosti vydržet nízké teploty a velké výkyvy v teplotě. 

Testování v prostředí nízkých teplot je důležité zejména u aplikací, kdy elektronické komponenty musejí fungovat spolehlivě při extrémně nízkých teplotách. 

Testování za kryogenních podmínek se rovněž používá jako základní prostředek testování dlouhodobé spolehlivosti sestav použitím rozdílů koeficientů tepelné roztažnosti různých komponent.